اين جلسه با حضورآقایان مهندس رجایی ،بهرام پور،و ریوندی وخانم فاضل (اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی)- آقای عباس پاکدلیان (نماينده دانشگاه آزاداسلامي مشهدوکانون فارغ التحصیلان )  در محل اداره كل تعاون تشكيل شد.

در اين جلسه توافقات ذيل انجام شد.
1- برگزاري همايش مشترك جهت آشنايي دانشجويان از تعاون و تعاوني هاي برتر
2- چگونگي دريافت وام هاي مربوطه
3- استفاده از خدمات كلينيك مشاوره اشتغال


برچست ها :