ردیف

نام سازمان

آدرس وب سایت

1

مرکز توسعه تجارت کیش

http://www.kishtpc.com

2

شبكه نقطه تجارى ايران

http://www.irtp.com

3

مرکز پژوهش های مجلس

http://www.majlis.ir

4

گمرک جمهوری اسلامی ايران

http://www.irica.org

5

مرکز توسعه صادرات ايران

http://www.iranexporters.org

6

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)

http://www.idro.org

7

بنياد مستضعفان و جانبازان

http://www.iran-bonyad.org

8

سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران

http://www.irib.com

9

شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايران

http://www.itair.com

10

شرکت پست جمهوری اسلامی ايران

http://www.irpost.com

11

 نمايشگاه  بين المللی جزیره کیش

http://www.kishfair.com

12

شرکت نمايشگاه های بين المللی ايران ( تهران )

http://www.iranfair.com

13

نمايشگاه  بين المللی تبریز

http://www.tabrizfair.com

14

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی

http://www.isiri.org

15

سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور

http://www.mporg.ir

16

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

http://www.irost.com

17

سازمان ميراث فرهنگي كشور

http://www.iranmiras.ir

18

سازمان هواشناسى كشور

http://www.irimet.net

19

مرکز توسعه تجارت اسلامی

http://www.icdt.org

20

شرکت ملی نفت کش

http://www.nitc.co.ir

21

شرکت ملی گاز ايران

http://www.nigc.org

22

سازمان سرمايه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ايران

http://www.isdb.org

23

سازمان حمل و نقل پايانه های کشور

http://www.iranroads.com

24

سازمان حفاظت محيط زيست

http://www.irandoe.org

25

شورای عالی اطلاع رسانی

http://www.iran-ict.org

26

كتاب زرد ايران - سايت يلوپيج ايران

http://www.iranyellowpages.net

27

سازمان ثبت احوال کشور

http://www.nocrir.com

28

سازمان سنجش آموزش كشور

http://www.sanjesh.org

29

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

http://www.iranjudiciary.org

30

دیوان محاسبات کشور

http://www.dmk.ir

31

شهرداری تهران

http://www.cityoftehran.com

32

سازمان نقشه برداری كشور

http://www.ncc.org.ir

33

سازمان بنادر و كشتيراني ايران

http://www.ir-pso.com

34

سازمان تربيت بدني

http://www.sport.ir

35

سازمان فضایی ایران

http://www.ari.ac.ir

36

هسا - شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

http://www.ari.ac.ir

37

شرکت مخابرات

http://www.iran-telecom.com

38

تلفن 118

http://www.tel118.com


برچست ها :