جدول كارگاههاي باشگاه كارآفريني نوآوران

رديف

نام دوره يا كارگاه

ساعت

مدرس

هزينه دوره(تومان)

صدور گواهينامه

1

Body language

8

مهندس پاكدليان

 

بلي

2

راه اندازي كسب وكار

8

دكتر معاصري

 

بلي

3

5S

12

مهندس اميدوار

 

بلي

4

فن بيان

6

تدريس تيمي

 

----

5

تهيه طرح كسب وكار

8

مهندس پاكدليان

 

بلي

6

دوره طلا

8

آقاي دانشگر

 

بلي

7

دوره ملك

8

آقاي دانشگر

 

بلي

8

دوره بازاریابی عملی(جدید)

10

مهندس ثنایی

 

بلی

 

علاقه مندان به شركت در كارگاهها مي توانند با تلفن 6221208 كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد , باشگاه كارآفريني نوآوران تلفن 7684128تماس حاصل نمايند.

                    جدول كارگاهها

رديف

نام كارگاه يا دوره

مدرس

تاريخ برگزاري

1

قارچ صدفي

مهندس پاكدليان

هم اكنون

2

سازه هاي گلخانه اي

----

آغاز ثبت نام

3

طراحي فضاي سبز

مهندس زارع

2دوره برگزار شد

4

قارچ دكمه اي

مهندس پاكدليان

هم اكنون

5

ورمي كمپوست

مهندس پاكدليان

در دست اقدام

6

كشت بافت

 

ويژه كارشناسي ارشد

7

گياهان گلخانه اي

-----

 

8

GIS

-----

 

                    9         زبان بدني Body language                  باشگاه كارآفريني نوآوران

     10             دوره راه اندازي كسب وكار                   دكتر معاصري

     11              دوره مهارتهاي 5 گانه 5s))     باشگاه كارآفريني نوآوران      

 

 

 

علاقه مندان به شركت در كارگاهها مي توانند با تلفن 6221208 كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد , باشگاه كارآفريني نوآوران تلفن 7684128تماس حاصل نمايند.