سه خانه به A , B, C را در شکل میبینیم.
میخواهیم این سه خانه را به مراکز آب(W) ، برق(E) ، گاز(G) وصل کنیم. برای این کار نباید خطوط اتصال همدیگر را قطع کنند.این کار را چگونه انجام دهیم.(این سوال را روی کاغذ حل کنید. استفاده از گرافها نیز میتواند کمکتان کند. )

 

 

 

این طوری وصل میکنند:
توجه کنید که سه خانه و سه اشتراک را راسهای یک گراف در نظر میگیریم و از گراف زیر برای حل مسئله استفاده میکنیم:

 


برچست ها :