چرا نیاز به فن بیان داریم؟
هر کدام از ما در طی روز با افراد مختلفی ارتباط داریم و بیشترین ارتباط را می توان ارتباط کلامی و شنیداری دانست
 به طور میانگین، ۴۳ درصد از ارتباطات ما، صرف شنیدن و ۳۲ درصد صرف صحبت کردن می‌شود.
هر کدام از ما نیاز به این فن داریم آیا تا به حال شده :
1- با کسی صحبت کنید و او برداشت متفاوتی از صحبت شما داشته باشد و در نهایت این برداشت اشتباه به یک نوع ناراحتی ختم شود.
2- آیا پیش آمده که شما با کسی صحبت کنید و او در میانه صحبت شما بگوید (( ها چه گفتی ))
3- آیا پیش آمده که بیان یک موضوع ساده تبدیل به یک بحث بی  پایان و بیهوده شود
4- آیا آموخته اید که مطالب را چگونه به مادر شوهرتان بیان کنید
5- آیا رسم صحبت با پدرتان را آموخته اید ، که چگونه او را قانع کنید که از شما دفاع کند
6- آیا شما که وکیل پایه یک هستید آموخته اید که چگونه از موکلتان دفاع کرده و بیان خوبی در محکمه داشته باشید
و موارد دیگر
همه این تکنیکها و متد ها به کمک شما می آید تا شما بتوانید در اجتماع از حق خود دفاع کنید


برچست ها :