كانون فارغ التحصيلان و دفتر ارتباط با صنعت وجامعه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي كند:

داوطلبان جهت ثبت نام با تلفن ۶۲۲۱۲۰۸-۰۵۱۱ كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تماس حاصل نمايند

زمان تشكيل :۹۳/۴/۳۰

محل: دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


برچست ها : ,,