با توجه به مصوبه هيات موسس  به اعضاي باشگاه كه واجد شرايط باشند وام پرداخت مي شود.(تلفن تماس : 7684128- 6221208)


برچست ها :
ادامه مطلب ...