کدامیک از رفتارهای زیر را دارید

تعداد نظرات : 0

اما كلید تسهیل روابط خانوادگی، عاطفی و کاری ما چیست ؟
 نویسندگان كتاب راهبرد دلفینی كلید این امر را تنها در همكاری و انعطاف‌پذیری می‌دانند . آنها اعتقاد دارند كه به طور كلی، انسان‌ها را همانند موجودات دریایی می‌توان به 3 گروه تقسیم كرد : ماهی‌های كپور ، كوسه‌ها و دلفین‌ها .


برچست ها : ,
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 145
     

تست تعيين ضريب كارآفريني (EQ) مربوط به تأسيس شركت

تعداد نظرات : 0برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 322
     

تست تعيين ضريب كارآفريني (EQ)مربوط به تأسيس شركت

تعداد نظرات : 0

تعريف: كارآفرين كسي است كه يك فعاليت تجاري پرمخاطره را با ريسك مشخصي و براي كسب سود بالقوه ايجاد مي‌كند، توسعه مي‌دهد، و اداره مي‌كند.


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 117
     

تست کارآفرینی مستقل

تعداد نظرات : 0

 

 

تست کارآفرینی مستقل

 

برای هریک از بیست و پنج پرسشی که در زیر مطرح گردیده‌ است، پاسخی را که بیشتر با وضعیت شما منطبق است، نشانه‌گذاری کنید و امتیاز آن‌ها را بر اساس نمره گذاری‌هایی که در در ادامه از نظرتان می‌گذرد، با هم جمع نمایید. امتیاز کسب شده بیشتر به معنی آن است که شما دارای خصوصیات شخصیتی کارآفرینی بیشتری هستید.


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 616
     

تست امتيازي

تعداد نظرات : 1

تست كارآفريني

براي هريك از بيست و پنج پرسش كه در زير مطرح شده چند پاسخ ارائه گرديده است. پاسخي را كه بيشتر با وضعيت شما تطبيق مي‌كند نشانه‌گذاري كنيد و امتياز آنها را (براساس نمره‌گذاري‌هاي راهنماي انتهاي تست) با هم جمع كنيد. امتياز بيشتر به معناي برخورداري از استعداد كارآفريني بيشتر است.


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 179