1- برنامه های آموزشی(کارگاه، سخنرانی، دوره و . . . )

- هم‌انديشي تشریح و تبيين مفهوم و فواید كارآفريني و کارآفرینان(ویژه اساتید).

- هم‌انديشي تشریح و تبيين مفهوم و فواید كارآفريني و کارآفرینان(ویژه کارکنان).

- هم‌انديشي تشریح و تبيين مفهوم و فواید كارآفريني و کارآفرینان(ویژه دانشجویان).

- هم‌انديشي تشریح و تبيين مفهوم و فواید كارآفريني و کارآفرینان(ویژه فارغ التحصيلان )

- مديريت كارآفريني(اصول و مباني كار‌آفريني).

- مديريت شركتها و مؤسسات تازه تاسيس و كوچك(برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل).

- آشنايي با انواع شركتها و نحوه ثبت آنها.

- نامه‌نگاري اداري و گزارش نويسي(آيين نگارش و مكاتبات اداري).

- خلاقيت و ايده‌پردازي.

- تدوين طرح كسب ‌وكار(طرح تجاري- Business plan).

- مديريت استراتژيك كار‌آفريني(فرصتها و تهديدات، نقاط قوت و ضعف).

- بازاريابي و مديريت بازار براي شركتها و مؤسسات تازه تاسيس و كوچك.

- حسابداري و مديريت مالي براي شركتها و مؤسسات تازه تاسيس و كوچك.

- كار تيمي(Teamwork).

- مديريت زمان.

- كارآفريني‌ومسائل حقوقي(بيمه، ماليات، تعرفه‌ها، صادرات‌وواردات، قوانين كار، مدني، تجارت و .....)

- آشنايي با بانكها و مؤسسات مالي‌واعتباري(براي تامين مالي طرحهاي كارآفريني).

- آشنايي با كارآفرينان بزرگ دنيا، ايران و بخصوص استان خراسان .

- مديريت كيفيت در سازمانها و شركتهاي نوپا.

- کارآفريني و توسعه اقتصادي‌واجتماعي.

- كارآفريني و ايجاد اشتغال.

- كار‌آفريني سازماني(براي سازمانها و ادارات).

- كارآفريني در صنعت(براي صنايع و كارخانجات).

- مقایسه تطبیقی نقش کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه(مورد خاص ایران).

- پرورش ويژگيهاي كار‌آفريني در دانشجويان.

- كسب و كار خانگي(كاربرد مديريت زنجيره عرضه براي افراد خانه‌دار).

- تفكر مثبت(NLP).

2- برنامه هاي ترويجي :

♦- سخنراني كارآفرينان در واحدهاي دانشگاهي .

♦- ارتباط با سازمانها و كارآفرينان دنياي واقعي.

♦- نما يش فيلم در مورد كارآفريني وكارآفرينان.

♦- انتشار گاهنامه كارآفريني(خبر نامه).

♦- انتشار كاتالوگ، پوستر و بروشور.

♦- پيشنهاد اختصاص روز كارآفريني در واحد وجشن معرفي كارآفرينان.

♦- راه اندازی جشنواره بازارچه كارآفريني براي معرفي طرحهاي دانشجويان.

♦- بازديد از سازمانها، شرکتها و نهادها(بازديد از محيط فعاليت كارآفرينان).

♦- جذب بودجه تبليغاتي سازمانها وشركتها براي معرفي آنها در واحد.

♦- ترويج الگوبرداري از سرآمدان وبهترينهاي هر رشته تحصیلی و حوزه كاري.

♦- تهيه تراكت از گفتارها وكردارهاي بزرگان كارآفريني.

♦- حمايت از طرحهاي كارآفريني دانشجويي.

♦- تشكيل شركت تعاوني كارآفرينان در واحد دانشگاهي.

♦- بازديد از مراكز كارآفريني دانشگاههاي خارجی .

♦- شركت فعال در سمينارها، جشنواره‌ها و نمايشگاه‌هاي كارآفريني.

♦- برقراري ارتباط با مراكز كارآفريني كشور

♦- توليد برنامه های راديويي وتلویزيوني مرتبط با كارآفريني

♦- حمایت از طرحهای کارآفرینانه دانشجویان.

♦- حمايت از پايان نامه هاي دوره های تحصیلات تکمیلی مرتبط با كار آفريني.

♦- اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط با کارآفرینی و کارآفرینان.

3- برنامه(اولویت)های پژوهشی :

♦- طراحي و تدوين برنامه استراتژيك مركز.

♦- بررسي عوامل مؤثر(سوق دهنده و بازدارنده) بر توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني

در واحد دانشگاهي و تبیین مدل بومی روابط ساختاری آنها با هم.

♦- تدوين زندگينامه كارآفرينان(توليدي و خدماتي) برتر استان خراسان.

♦- بررسی و تبیین مدل بومی پرورش کارآفرینان در استان خراسان .

♦- بررسي زمينه‌هاي كارآفريني دانشجويان واحدهاي دانشگاهي در جامعه.

♦- مطالعه تطبیقی و الگوبرداری برنامه های کارآفرینانه دانشگاههای موفق دنیا و بومی سازی آنها برای واحد هاي دانشگاهي

♦- بررسي روشهاي تأمين منابع مالي براي كارآفرينان دانشگاهي.

♦- بررسی عوامل مؤثر(سوق دهنده و بازدارنده) بر ایجاد همكاريهاي بين‌سازماني ميان واحد هاي دانشگاهي ، دولت و صنعت، و تبیین مدل بومی روابط ساختاری آنها.

♦- کارآفرینی سازمانی(مورد خاص آن در واحد دانشگاهي).

♦- حمايت از پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي مرتبط با كارآفريني


برچست ها :