ساعت 19 تا 21

ساعت 17تا19

تاریخ

مهندس پاکدلیان ( فن بیان در فروش)

مهندس ثنایی  ( مدیریت فروش)

شنبه 19/2/94

مهندس پاکدلیان ( فن بیان در فروش)

دکتر معاصری  ( خلاقیت فروش)

یک شنبه 20/2/94

مهندس ثنایی  ( مدیریت فروش)

مهندس ثنایی  ( مدیریت فروش)

دوشنبه 21/2/94

مهندس پاکدلیان ( زبان بدن در فروش)

مهندس پاکدلیان ( زبان بدن در فروش)

چهارشنبه 23/2/94

مهندس پاکدلیان(تست زبان بدن و فن بیان)

مهندس ثنایی  ( مدیریت فروش)

یکشنبه 27/2/94

مهندس ثنایی  ( مدیریت فروش)

مهندس پاکدلیان ( زبان بدن در فروش)

دوشنبه 28/2/94

دکتر معاصری  ( خلاقیت فروش)

دکتر معاصری  ( خلاقیت فروش)

سه شنبه 29/2/94

 

مکان ثبت نام : خیابان راهنمایی 24 دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد کانون فارغ التحصیلان مشهد تلفن 38437107

زمان ثبت نام : بجز روزهای دوشنبه وپنج شنبه از ساعت 8تا 2 عصر

مکان تشکیل کلاس : بلوار شهید صادقی ( بلوار سازمان آب ) شهید صادقی 10 پلاک 42


برچست ها :