ششمين جلسه اتاق فكر

تعداد نظرات : 2

ششمين جلسه اتاق فكر
زمان : چهارشنبه 17 دي ماه 1393
ساعت: 17/30
مكان: باشگاه كارآفريني بلوار سازمان آب ( شهيد صادقي)10 پلاك 42

موضوع اين هفته: 1- نقش شبكه هاي اجتماعي وآثار آن در جامعه وخانواده
2- مديريت فروش و راهكارهاي كمك به اقتصاد مقاوتي


برچست ها :
تعداد بازدید : 62
     

جدول کارهای عملی دانشجویان سال 94

تعداد نظرات : 9

ملاحظات

نام کار عملی

ردیف

2نمره

ساخت وبلاگ

1

 2نمره

بازارگردی

2

1نمره

جدول استرتژی سال 1394

3

2نمره

عکسهای     5S  

4

6نمره

تکمیل دفترچه راه اندازی کسب و کار

5


برچست ها :
تعداد بازدید : 323