1_آیا می دانید که فیل ها ارز بوی عسل خوششان نمی آید؟

 

2_آیا می دانید مورچه ها همیشه به سمت راست بدن خود می افتند ؟

 

3_آیا می دانید که هیچ وقت نمی توانید آرنج خودتان را بلیسید؟

 

 

4_آیا می دانید طولانی ترین بی هوشی مربوط به دختر 7 ساله آمریکایی است که به                               مدت  15  سال است؟

 

5_آیا می دانید که نمی توانید با حبس کردن هوای دهان خودء خود کشی کنید؟

 

6_آیا می دانید فیل تنها حیوانی است که نمی تواند بپرد؟

 

7_ آیامیدانید  که شتر تنهاحیوانی است که شنا  بلد نیست؟

 

8_آیا میدانید که در زمان عطسه کردن قلب شما به مدت هزارم هزارم ثانیه متوقف میشود؟

 

9_آیا میدانید که اگر در زمان عطسه کردن بینی خود را بگیرید ممکن است یکی از رگ های بدنتان قطع وشما بمیرید ؟

 

10_آیا میدانید که شیلی خشک ترین اب وهوا را دارد ولی بیشترین سواحل را داراست؟

 

11_آیا میدانید که با گذاشتن هدفن روی گوش به مدت یک ساعت میکروب های گوشتان 1000 برابر  می شود؟

 

12_آیا میدانید ذرات آلفا که در انرزی هسته ای کاربرد دارد توانای  لازم برای عبر از کاغذ را ندارد

 

13_آیا میدانید انسان در تمام طول عمرش به طور معمول 8 عنکبوت در خواب می خورد.


برچست ها :