تعريف: كارآفرين كسي است كه يك فعاليت تجاري پرمخاطره را با ريسك مشخصي و براي كسب سود بالقوه ايجاد مي‌كند، توسعه مي‌دهد، و اداره مي‌كند.


شرح :EQكه دو حرف اول Entrepreneur Quotient (ضريب استعداد كارآفريني) ابزار يادگيري خود فرمان است. EQتست نيست، بلكه روشي است كه فرد با آن مي‌تواند ويژگيهاي شخصي خود را با ويژگيهاي كارآفرينان موفق مقايسه كند.

دستورها:هر سؤال را تا آنجا كه توان داريد پاسخ دهيد. محدوديت زماني وجود ندارد. براي برانگيختن بيشتر ذوق و علاقه شما، پاسخ صحيح هر سؤال ارائه شده است.


تفسير: به خاطر داشته باشيد كه EQ تست نيست. اگر نتوانستيد پاسخ هر يك از سؤالات را بدهيد، نگران نباشيد مي‌توانيد بياموزيد كه چگونه كارآفرين شويد. براي كساني كه الگوي نمره‌گذاري را ترجيح مي‌دهند، روش زير رهنمودهاي دقيقي را ارائه مي‌دهد:

•  نتيجه: پاسخهاي بله و خير را محاسبه و درصد آنها را تعيين كنيد. اگر پاسخهاي بله شما:

_ 100 درصد باشد به معناي آن است كه اگر قبلاً كارآفرين نبوده‌ايد، هم‌اكنون مي‌توانيد كارآفرين باشيد.
_ 85 درصد باشد به معناي آن است كه استعداد كارآفرين بودن را داريد، كار خود را آغاز كنيد.
_ 70 درصد باشد به معناي آن است كه استعداد بالقوه داريد. قوانين را مطالعه كنيد.
_ 55 درصد باشد يعني اين كه عقب هستيد و پيشرفت كمي داشته‌ايد اما باز هم مي‌توانيد كارآفرين شويد.
_ 40 درصد باشد يعني اين كه به نظر نمي‌رسد علاقمند باشيد، اما اين موضوع بدان معنا نيست كه نمي‌توانيد كارآفرين شويد.
_ 25 درصد باشد يعني اين كه هنوز هم فرصت داريد. اقدام كنيد.
_ صفر درصد باشد يعني اين كه احتمالاً نشانه‌هاي حياتي كارآفريني در شما مشاهده نمي‌شود.

1-  آيا در دوران كودكي براي به دست آوردن پول اقدام به كارهايي از قبيل شيريني‌فروشي، روزنامه‌فروشي،‌ يا واكس زدن كفش كرده‌ايد؟  
بله   خير

2-
  آيا در ميان خانواده شما كسي هست كه داراي كسب و كار آزاد باشد؟          

 بله    خير

3-
  آيا در ميان بستگان شما كسي هست كه مشغول كسب و كار آزاد باشد؟    

  بله     خير

4-
 آيا تا كنون براي شركت كوچكي كه با صاحب آن ارتباط نزديكي داشته باشيد كار كرده‌ايد؟                                             

 بله     خير

5-
  آيا بين سنين 16 تا 44 سال هستيد؟   

   بله     خير

6-
  آيا تا كنون براي شركت بزرگي كه در آن از نزديك با يك مدير ارشد كار كرده باشيد انجام وظيفه كرده‌ايد؟                   

 بله     خير

7-
  آيا تا كنون از كاري عزل شده‌ايد؟                   

  بله    خير

8-
 آيا تجربه‌هايي در زمينه سازمان، برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، امور پرسنلي، بازاريابي، تبليغات، اداره امور، و ارزيابي داريد؟                      

  بله    خير

9-
  در صورتي كه متأهل هستيد، آيا همسرتان از ريسك‌هاي شخصي و مالي مربوط به آغاز يك كسب و كار جديد حمايت مي‌كند؟                                                                                                  

 بله    خير


10- آيا كتابخانه‌اي داريد كه در آن كتابهاي راهنماي موفقيت وجود داشته باشد؟
            

 بله    خير

11- آيا همكاران شما در محل كار و دوستانتان در ديگر عرصه‌هاي زندگي به شما احترام مي‌گذارند؟
                 

  بله    خير

12- آيا شما كنجكاو، مخترع، خلاق، نوآور و داراي روحيه تهاجمي هستيد؟
    

بله   خير

13- آيا از حل مشكلات لذت مي‌بريد؟
                                                  

بله    خير

14-آيا ترجيح مي‌دهيد كه آقاي خودتان باشيد؟
                                                      

بله    خير

15-آيا دوست داريد چيزي را خلق كنيد؟
         

  بله    خير

16-آيا از پذيرش ريسك‌هاي شخصي و مالي لذت مي‌بريد؟        

  بله    خير
17-آيا اولين فرزند خانواده هستيد؟
         

  بله    خير

18-آيا روحيه آزادي و استقلال‌طلبي در شما وجود دارد؟
           

 بله    خير

19-آيا نياز زيادي به توفيق داريد؟
                   

بله    خير

20-آيا رابطه خوبي با پدرتان داريد؟
                    

 بله    خير

21-آيا شخصاً ايرادگير هستيد؟ (معمولاً پيشنهادهاي ديگران را رد مي‌كنيد؟)
                 

 بله    خير

22-آيا دوست داريد زياد گردش كنيد؟
                                         

 بله ¨    خير¨

23-آيا به نظر شما براي اينكه شخصي كارآفرين موفقي بشود لازم است خيلي خوش شانس باشد؟
                                                                      

 بله    خير

24-آيا كارآفرينان موفق اغلب از مشاوره كارشناساني غير از مشاوران استفاده مي‌كنند؟

بله   خير

25-آيا معتقديد كه مي‌توانيد سرنوشت خودتان را در دست بگيريد؟
   

   بله    خير

26-آيا همواره هدفهاي خود را تعيين مي‌كنيد و فردي نتيجه‌گرا هستيد؟
    

بله    خير

27-آيا تا كنون اجباراً مهاجرت كرده‌ايد يا همسر خود را طلاق داده‌ايد يا همسر، پدر يا مادرتان را از دست داده‌ايد؟
                                                                            

 بله   خير

28-آيا تجربه خاصي در زمينه كسب و كاري كه قصد داريد وارد آن شويد داريد؟
   

 بله   خير

29-آيا پس‌انداز شخصي مهمترين منبع سرمايه مورد نياز كارآفرينان براي راه‌اندازي شركت است؟
                                                                         

 بله    خير

30-آيا مهارتهاي مديريتي داريد؟
                                      

  بله    خير

-آيا مايليد با همان حقوقي كه هم‌اكنون دريافت مي‌كنيد ساعات بيشتري كار كنيد؟ 

بله    خير

32-آيا داراي درجه دانشگاهي يا مهارت و معلومات خاصي از يك مؤسسه فني و حرفه‌اي هستيد؟
                                                                     

 بله    خير

33-آيا مي‌دانيد چگونه براي راه‌اندازي يك شركت پول و سرمايه فراهم كنيد؟
         

بله    خير

34-آيا مردم را دوست داريد؟                         

 بله    خير

35-آيا مي‌توانيد سريع تصميم‌گيري كنيد؟
             

 بله    خير

36-آيا انرژي زيادي داريد؟
                

 بله    خير

37-آيا دوستان و آشنايان، خيلي زياد به شما وفادار هستند و اعتماد دارند؟
           

بله   خير

38-آيا هنگامي كه تصميمي اتخاذ گرديد اجراي آن را پيگيري مي‌كنيد؟
    

بله   خير

39-آيا به قدرت خودتان براي اجراي هدفها اعتقاد داريد؟        

بله    خير

40-آيا مايليد الگوهاي رفتاري منفي‌گرايانه خود را تغيير دهيد؟
    

 بله    خير
41-آيا داراي معيارهاي عالي اخلاقي و معنوي هستيد؟
      

بله   خير

42-آيا داراي ايده يا محصول خوبي هستيد و مي‌دانيد چگونه به آن دست يابيد؟
          

بله    خير

43-آيا مي‌دانيد چگونه از قدرت ذهن نيمه هوشيار خود استفاده كنيد؟
  

 بله    خير

44-آيا خود را وقف كارتان مي‌كنيد و به انجام آن متعهد مي‌شويد؟
     

 بله    خير

45-آيا مي‌دانيد چگونه طرح تجاري را براي ارائه به گروهي از سرمايه‌گذاران تهيه كنيد؟

بله     خير

-آيا مي‌توانيد براي ديگران الهام‌بخش باشيد و آنها را برانگيزانيد؟   
بله
     خير

47-آيا مي‌دانيد در چه شرايطي و چگونه از راديو، تلويزيون، پست مستقيم، و آگهي‌هاي تبليغاتي استفاده كنيد؟
                                                                  
بله
    خير  

48-آيا مي‌دانيد چهار اصل بازاريابي كدام‌اند؟
                   
بله
    خير

49-آيا مي‌دانيد چگونه استعدادهاي خود را بارور كنيد؟
                     
بله
    خير

50-آيا ويژگيهاي شخصيتي خود را تا كنون ارزيابي كرده‌ايد؟
     
بله
    خير

51-آيا دارايي‌هاي خالص خود را تا كنون تعيين كرده‌ايد؟
              
بله
    خير

52-آيا مي‌دانيد 12 اصل موفقيت جهاني‌ كدامند؟
           
بله
    خير

53-آيا استعداد بالقوه شغلي خود را تا كنون كشف كرده‌ايد؟
    
بله
    خير

54-آيا به قدرت و موفقيت يادگيري خود فرمان اعتقاد داريد؟
          
بله
    خير

55-آيا در 99 درصد اوقات با چهره‌اي شاد از خواب بيدار مي‌شويد؟
      
بله
    خير

56-آيا در طول روز، وقتي را به تفكر، مطالعه، برنامه‌ريزي يا استراحت اختصاص مي‌دهيد؟
                                                             
بله
    خير

57-آيا خودتان را بلندپرواز و جاه‌طلب مي‌پنداريد؟
               
بله
    خير

58-آيا از قدرت، اختيار، و نفوذ بهره‌مند هستيد؟
     
بله
    خير

59-آيا مايليد هم‌اكنون دست از كار خود بكشيد و از اول كار خود را آغاز كنيد؟
    
 بله
    خير

60-آيا مي‌دانيد چگونه نقطه سر به سر را مشخص كنيد؟   
بله
   خير

61-آيا مي دانيد چه چيزي رفتار مشتري و عادات خريد را بر مي‌انگيزد؟   
بله
   خير

62-آيا به اصول و قوانين خريد و كسب و كار موجود آشنا هستيد؟
            
بله
    خير

63-آيا مايليد يك الگوي اثبات شده موفقيت را دنبال كنيد، ولو اينكه با الگوي شما تفاوت داشته باشد؟
                                                                     
بله
   خير

64-آيا مي‌توانيد شكست و ناكامي را بپذيريد؟
                      
بله
    خير

65-آيا مي‌دانيد چگونه گردش نقدينگي را طرح‌ريزي كنيد؟
          
بله
    خير

66-آيا مي‌دانيد چگونه ترازنامه و صورت سود و زيان را بخوانيد؟
      
بله
    خير

67-آيا با تجارت و قوانين مالياتي رايج آشنا هستيد؟    
بله
    خير

68-آيا با قوانيني كه بر جذب و انتخاب پرسنل تأثير مي‌گذارند آشنا هستيد؟
        
بله
   خير

69-آيا مي‌دانيد يا مايل هستيد كه بياموزيد چگونه چيزي را بفروشيد؟         
بله
    خير

70-آيا خودتان را پرحرارت، خيال‌پرداز و لجوج مي‌پنداريد؟
                   
بله
    خير

71-آيا مايليد هم در سود و هم در زيان يك كسب و كار شريك باشيد؟
   
بله
    خير

72-آيا مي‌دانيد چگونه ايده‌هاي خود را از خطر سرقت حفظ كنيد؟
              
 بله
    خير

73-آيا حساب پس‌انداز داريد؟
                               
بله
    خير

74-آيا با اصول معامله تهاتري آشنا هستيد؟
             
 بله
    خير

75-آيا با قوانين و مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري آشنا هستيد؟
         

 بله    خير

76-آيا مي‌دانيد چگونه به واسطه كالا يا خدماتي كه ارائه داده‌ايد به سادگي شهرت كسب كنيد؟       
بله
   خير

77-آيا شما از شغل كنوني يا وضعيت تحصيلي خود ناراضي هستيد؟
   
بله
    خير

78-آيا فكر مي‌كنيد كه روي هم رفته، تعداد كارآفرينان زن كمتر از كارآفرينان مرد است؟
                           
بله
    خير

79-آيا مي‌دانيد از كجا وضعيت تجاري و عملياتي صنايع خاص را پيدا كنيد؟      
بله
    خير

80-آيا به تفاوتهاي بين يك سازمان عمومي، شراكت، و مالكيت فردي آشنا هستيد؟
   
بله
    خير

81-آيا با سيستمهاي نظارت تجاري مثل حسابداري، بايگاني، تحليل مالي، مركز سود، مجموعه‌ها، پيش‌بيني‌ها، و غيره آشنا هستيد؟
                                             
بله
    خير

82-آيا از رموز كار كردن با بانكدارن، حسابداران، و وكلا اطلاع داريد؟
  
بله
    خير

83-آيا فكر مي‌كنيد احتمال شكست بيشتر شركتهاي كوچك تأسيس شده در طي سه سال نخست حدود 80 درصد است؟
                                                          
بله
    خير

 

باتشكر از:
خانم فاطمه ميرشمسي


برچست ها :