باشگاه كارآفريني در نظر دارد از طريق آموزش تعدادي بازارياب حرفه اي  تربيت نمايد .
لذا از كليه علاقه مندان به همكاري دعوت مي شود با مراجعه حضوري به دفتر كانون فارغ التحصيلان ويا باشگاه كارآفريني نسبت به تنظيم درخواست همكاري اقدام نمايند.
                                                                                    مدير عامل باشگاهبرچست ها :