تست کارآفرینی مستقل

 

برای هریک از بیست و پنج پرسشی که در زیر مطرح گردیده‌ است، پاسخی را که بیشتر با وضعیت شما منطبق است، نشانه‌گذاری کنید و امتیاز آن‌ها را بر اساس نمره گذاری‌هایی که در در ادامه از نظرتان می‌گذرد، با هم جمع نمایید. امتیاز کسب شده بیشتر به معنی آن است که شما دارای خصوصیات شخصیتی کارآفرینی بیشتری هستید.


1- وضعیت کاری والدین شما چگونه بوده است؟

الف- هر دو کار می‌کرده‌اند و بیشتر موارد برای خودشان کار ‌کرده‌اند.

ب- هر دو کار می‌کرده‌اند ولی فقط بخشی از کارهایشان برای خودشان بوده است.

پ-یکی از والدینم بیشتر برای خودش کار کرده است.

ت-بخشی از کارهای یکی از والدینم برای خودش بوده است.

ث-هیچ‌یک از والدینم هرگز برای خود کار نکرده است.

2- آیا تاکنون از شغلی هم اخراج شده‌اید؟

الف- بله. بیش از یکبار

ب-بله.یکبار

پ-نه

3- روند شغلی شما چطور بوده است؟

الف-عمدتاً در تشکیلات اقتصادی کوچک (کمتر از 100نفر) بوده است.

ب- عمدتاً در تشکیلات اقتصادی متوسط (100 تا 500 نفر) بوده است.

پ- عمدتاً در مراکز اقتصادی بزرگ (بیش از 500نفر) بوده است.

4- آیا قبل از بیست سالگی مرکز اقتصادی‌ای را تأسیس کرده‌اید؟

الف- بسیار

ب- کم

پ- هیچ

5- اکنون چند سال دارید؟

الف- 30-21

ب-40-31

پ-50-41

ت- به بالا

6- موقعیت شما بین خواهران و برادران چگونه است؟

الف-بزرگترین

ب-میانی

پ-کوچکترین

ت- حالت دیگر

7- وضعیت تأهل شما چگونه است؟

الف-متأهل

ب-جداشده

پ-مجرد

8- بالاترین سطح تحصیلات رسمی شما چیست؟

الف-زیر دیپلم

ب-دیپلم

پ-لیسانس

ت-فوق لیسانس

ث- دکترا

9- انگیزه اصلی شما در راه‌اندازی تشکیلات اقتصادی چیست؟

الف-کسب پول

ب-دوست ندارم برای دیگری کار کنم

پ-کسب شهرت

ت- فرونشاندن انرژی اضافی

10-رابطه شما با پدر یا مادرتان که بیشتر درآمد خانواده را تأمین ی‌کند، چطور است؟

الف-تصنعی (رسمی)

ب-راحت

پ-رقابتی

ت- عدم رابطه

11- بین سخت کارکردن و تند کار کردن کدامیک را انتخاب می‌کنید؟

الف-سخت کار کردن

ب-هوشمندانه کار کردن

پ-هر دو حالت

12- برای مشورت در مورد یک موضوع مدیریتی حساس به چه کسانی اتکاء می‌کنید؟

الف-تیم‌های مدیریتی داخلی

ب-متخصصان مدیریتی خارجی

پ-متخصصان امور مالی خارجی

ت- هیچ کس بجز خودم

13- اگر در مسابقات شرط بندی شرکت کنید، بر روی کدامیک از موارد زیر شرط بندی می‌کنید؟

الف-10-1

ب-3-1

پ-2-1

14- کدامیک از عوامل زیر برای راه‌اندازی تشکیلات اقتصادی لازم و کافی است؟

الف-پول

ب-مشتری

پ-ایده یا محصول جدید

ت- انگیزه و سخت کار کردن

15- اگر کشتی‌گیر بودید و فرصت می‌یافتید با قهرمان ملی کشور یکبار مسابقه دهید،

الف-این فرصت را از دست می‌دادید، زیرا او به راحتی شما را شکست می‌داد.

ب-مبارزه را قبول می‌کردید، اما بر سر آن پول نمی‌گذاشتید.

پ-حقوق یک هفته خود را بر سر بردن، شرط بندی می‌کردید.

ت- بر احتمالات دل می‌بستید و شرط بندی کلانی می‌کردید و تلاش می‌کردید تا حادثه‌ای اتفاق بیافتد.

16- شما خیلی سریع دلبسته

الف-ایده‌های جدید برای تولید می‌شوید.

ب-کارکنان جدید می‌شوید.

پ-ایده‌های جدید برای ساخت می‌شوید.

ت- طرح های مالی جدید می‌شوید.

ث- همه موارد بالا می‌شوید.

17- شخصیت دلخواه شما صاحب کدامیک از ویژگی‌های زیر است؟

الف-باهوش و پرانرژی

ب-باهوش و تنبل

پ-خنگ اما پرانرژی

18- دلیل بهتر اجراشدن کارهای شما چیست؟

الف-همیشه سر وقت حاضر می‌شوید.

ب-به طور خیلی دقیق سازماندهی می‌کنید.

پ-همه چیز را به خوبی ثبت می‌کنید.

19- از بحث کردن در مورد کدام موضوع بیزار هستید؟

الف-مشکلات مربوط به کارکنان

ب-مشخص کردن صورتحساب مخارج

پ-شیوه‌های مدیریتی جدید

ت- آینده تشکیلات اقتصادی

20- فرض کنید در انتخاب موارد زیر آزاد هستید، کدامیک را ترجیح می‌دهید؟

الف-انداختن تاس با شانس بردن 1 به 3

ب-کارکردن بر روی مشکلی که احتمال حل آن 1 به 3 باشد.

21-چنانچه قرار باشد بین حرفه‌های رقابتی زیر یکی را انتخاب کنید، کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

الف-گلف حرفه‌ای

ب-فروش

پ-مشاوره پرسنلی

ت- تدریس

22- چنانچه مجبور شوید یک نفر شریک را انتخاب کنید، دوست خود را بر می‌گزینید یا فرد غریبه‌ای که در زمینه کاری شما تخصص دارد؟

الف-دوست نزدیک

ب-فرد غریبه متخصص

23- شما چه موقع از بودن با مردم خوشحال خواهید بود؟

الف-زمانی که می‌توانید کار هدفمند انجام دهید.

ب- زمانی که می‌توانید کار متفاوت و جدیدی انجام دهید.

پ-همه اوقات، حتی زمانی که کار برنامه‌ریزی‌شده‌ای ندارید.

24- در موقعیت‌های بازرگانی که نیاز به عمل وجود داشته باشد، کدامیک از افراد زیر مفیدتر خواهد بود؟

الف-موافق

ب-موافق با یکسری شروط

پ- ناموافق

25- دل‌مشغولی شما در یک بازی رقابتی چه می‌باشد؟

الف-بهتر بازی کردن

ب- برد و باخت

پ-هر دو مورد بالا

ت- هیچ‌یک

 

جدول : رابطه بین سؤالات کارآفرینی و گزینه‌های هر سؤال و امتیازات مربوط به هریک از آنها

سؤال/گزینه

الف

ب

پ

ت

ث

1

10

7

5

5

0

2

10

5

0

-

-

3

10

5

0

-

-

4

10

7

0

-

-

5

8

10

5

2

-

6

15

2

0

0

-

7

0

2

2

-

-

8

2

3

10

8

4

9

0

15

0

0

-

10

10

5

10

5

-

11

0

5

10

-

-

12

0

10

0

5

-

13

0

2

10

3

-

14

0

10

0

0

-

15

0

10

3

0

-

16

5

5

5

5

15

17

2

10

0

-

-

18

5

15

5

-

-

19

8

10

0

0

-

20

0

15

-

-

-

21

3

10

0

0

-

22

0

10

-

-

-

23

3

3

10

-

-

24

10

2

0

-

-

25

8

10

15

0

-

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه و تحلیل امتیازات

حال امتیازهایی را که از 25 پرسش ارائه شده به دست آورده‌اید، با یکدیگر جمع کنید. در اینجا حالات زیر اتفاق می‌افتد و رابطه بین مجموع امتیازات کسب شده شما و وضعیت کارآفرینیتان به شرح زیر می‌باشد:

·         اگر مجموع امتیازات کسب شده شما بین 230 تا 280 باشد، شما کارآفرین موفق هستید.

·         اگر مجموع امتیازات کسب شده شما بین 195 تا 229 باشد، شما کارآفرین هستید.

·         اگر مجموع امتیازات کسب شده شما بین 180 تا 194 باشد، شما کارآفرین نهفته هستید.

·         اگر مجموع امتیازات کسب شده شما بین 165 تا 179 باشد، شما کارآفرین بالقوه هستید.

·         اگر مجموع امتیازات کسب شده شما بین 150 تا 164 باشد، شما کارآفرین ضعیف هستید.

·         اگر مجموع امتیازات کسب شده شما زیر 150 باشد، شما کارگر اجیر شده به شمار می‌آیید. ‌

 

منبع: کتاب "کارآفرینی، از تئوری تا عمل" نوشته دکتر محمدرضا ذبیحی و مهندس علیرضا مقدسی


برچست ها :