اعضاي محترم باشگاه كارآفريني مي توانند براي دريافت بن تخفيف رستوران و استخر از تاريخ 20 مرداد به بعد به كانون فارغ التحصيلان مشهد واقع در اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه مراجعه نمايند.


برچست ها :