با را ه اندازي اين بانك كليه علاقه مندان به راه اندازي كسب وكار
 
مي توانند با استفاده از فيلمها واسلايدهاي موجود و كارشناسان خبره

 نسبت به دريافت اطلاعات از كسب وكار آينده خود اقدام نمايند.

ليست فيلم هاي كارآفريني

رديف

نام فيلم

زمان

قيمت(تومان)

درصد تخفيف براي اعضاي باشگاه

توضيحات

1

پرورش قارچ صدفي

 

5000

2500

 

2

پرورش قارج دكمه اي

 

5000

2500

 

3

آشنايي با روستاهاي خراسان

 

4000

2500

 

 

 

اسلايدهاي آموزشي پاكدليان

رديف

نام اسلايد

نوع

قيمت(تومان)

درصد تخفيف براي اعضاي باشگاه

توضيحات

1

مقدمات كارآفريني

ppt

3000

2000

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

جهت تهيه فيلم ها واسلايدهاي آموزشي با دفتر باشگاه كارآفريني تماس حاصل نماييد ( تلفن تماس 7684128 )

 


برچست ها : ,,