جدول كارگاههاي باشگاه كارآفريني نوآوران

رديف

نام دوره يا كارگاه

ساعت

مدرس

هزينه دوره(تومان)

صدور گواهينامه

1

Body language

8

مهندس پاكدليان


بلي

2

راه اندازي كسب وكار

8

دكتر معاصري


بلي

3

5S

12

مهندس اميدوار


بلي

4

فن بيان

6

تدريس تيمي


----

5

تهيه طرح كسب وكار

8

مهندس پاكدليان


بلي

6

دوره طلا

8

آقاي دانشگر


بلي

7

دوره ملك

8

آقاي دانشگر


بلي

علاقه مندان به شركت در كارگاهها مي توانند با تلفن 6221208 كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد , باشگاه كارآفريني نوآوران تلفن 7684128تماس حاصل نمايند.


برچست ها :