رستوران گل ارغوان - آدرس طرقبه - طرقدر
10درصد تخفيف در كل غذاها
اعضاي محترم باشگاه جهت دريافت معرفي نامه به باشگاه كارآفريني مراجعه فرماييد.
جوجه مخصوص با سرويس 10000 تومان
ديزي مخصوص 11000 تومان
منوي مخصوص ماه مبارك رمضان 11000 تومان


برچست ها :