تست كارآفريني

براي هريك از بيست و پنج پرسش كه در زير مطرح شده چند پاسخ ارائه گرديده است. پاسخي را كه بيشتر با وضعيت شما تطبيق مي‌كند نشانه‌گذاري كنيد و امتياز آنها را (براساس نمره‌گذاري‌هاي راهنماي انتهاي تست) با هم جمع كنيد. امتياز بيشتر به معناي برخورداري از استعداد كارآفريني بيشتر است.

 

1- وضعيت كاري والدين شما چگونه بوده است؟

الف) هر دو كار مي‌كرده‌آند، بيشتر موارد براي خودشان كار كرده‌اند.

ب) هر دو كار مي‌كرده‌اند، فقط بخشي از كارهايشان براي خودشان بوده است.

پ) يكي از والدينم بيشتر براي خودش كار كرده است.

ت) يكي از والدينم بخشي از كارهايش براي خودش بوده است.

ث) هيچ يك از والدينم هرگز براي خود كار نكرده است.

2- آيا تا كنون از شغلي هم اخراج شده‌ايد؟

الف) بله. بيش از يكبار

ب) بله. يكبار

پ) نه

3- روند شغلي شما چطور بوده است؟

الف) عمدتاً در تشكيلات اقتصادي كوچك (كمتر از صد نفر) بوده است.

ب) عمدتاً در تشكيلات اقتصادي متوسط (100 تا 500 نفر) بوده است.

پ) عمدتاً در مراكز تجاري بزرگ (بيش از 500 نفر) بوده است.

4- آيا قبل از بيست سالگي مركز اقتصاديي را تأسيس كرده‌ايد؟

الف) بسيار

ب) كم

پ) هيچ

5- اكنون چند سال داريد؟

الف) 30 - 21

ب) 40 - 31

پ) 50 – 41

ت) به بالا

6- موقعيت شما بين خواهران و برادران چگونه است؟

الف) بزرگترين

ب) مياني

پ) كوچكترين

ت) حالت ديگر

7- وضعيت تأهل شما چگونه است؟

الف) متأهل

ب) جدا شده

پ) مجرد

8- بالاترين سطح تحصيلات رسمي شما چيست؟

الف) زير ديپلم

ب) ديپلم

پ) ليسانس

ت) فوق ليسانس

ث) دكترا

9- انگيزه اصلي شما در راه‌اندازي تشكيلات اقتصادي چيست؟

الف) كسب پول

ب) دوست ندارم براي ديگري كار كنم

پ) كسب شهرت

ت) براي فرو نشاندن انرژي اضافي

10- رابطه شما با پدر يا مادرتان كه بيشتر درآمد خانواده را تأمين مي‌كند، چطور است؟

الف) تصنعي (رسمي)

ب) راحت

پ) رقابتي

ت) رابطه‌اي وجود ندارد

11- بين سخت كار كردن و تند كار كردن كدام يك را انتخاب مي‌كنيد؟

الف) سخت كار كردن

ب) هوشمندانه كار كردن

پ) هر دو حالت

12- براي مشورت در مورد يك موضوع مديريتي حساس به چه كساني اتكا مي‌كنيد؟

الف) تيم‌هاي مديريتي داخلي

ب) متخصصان مديريتي خارجي

پ) متخصصان امور مالي خارجي

ت) هيچ كس جز خودم

13- در مسابقات شرط بندي روي كدام يك از موارد زير شرط بندي مي‌كنيد؟

الف) 10 به 1

ب) 3 به 1

پ) 2 به 1

14- كدام يك از عوامل زير براي راه‌اندازي تشكيلات اقتصادي لازم و كافي است؟

الف) پول

ب) مشتري

پ) ايده يا محصول جديد

ت) انگيزه و سخت كار كردن

             

15- اگر كشتي‌گير بوديد و فرصت مي‌يافتيد با فهرمان ملي كشور يك بار مسابقه دهيد.

الف) اين فرصت را از دست مي‌داديد، زيرا او به راحتي شما را شكست مي‌دهد؟

ب) مبارزه را قبول مي‌كرديد، اما بر سر آن پول نمي‌گذاشتيد؟

پ) حقوق يك هفته خود را بر سر بردن شرط بندي مي‌كرديد؟

ت) بر احتمالات دل مي‌بستيد، شرط بندي كلاني مي‌كرديد و تلاش مي‌كرديد تا حادثه‌اي بيافرينيد؟

16- شما خيلي سريع دلبسته

الف) ايده‌هاي جديد براي توليد مي‌شويد؟

ب) كاركنان جديد مي‌شويد؟

پ) ايده‌هاي جديد براي ساخت مي‌شويد؟

ت) طرح‌هاي مالي جديد مي‌شويد؟

ث) همه موارد بالا

17- شخصيت دلخواه شما صاحب كدام يك از ويژگي‌هاي زير است؟

الف) با‌هوش و پر انرژي

ب) باهوش و تنبل

پ) خنگ اما پر انرژي

18- دليل بهتر اجرا شدن كارهاي شما چيست؟

الف) هميشه سر وقت حاضر مي‌شويد.

ب) به طور خيلي دقيق سازماندهي مي‌كنيد.

پ) همه چيز را به خوبي ثبت مي‌كنيد.

19- از بحث كردن در مورد كدام موضوع بيزار هستيد؟

الف) مشكلات مربوط به كاركنان.

ب) مشخص كردن صورتحساب مخارج

پ) شيوه‌‌اي مديريتي جديد

ت) آينده تشكيلات اقتصادي

20- فرض كنيد در انتخاب موارد زير آزاد هستيد، كدام يك را ترجيح مي‌دهيد؟

الف) انداختن تاس با شانس بردن 1 به 3

ب) كار كردن روي مشكلي كه احتمال حل شدن 1 به 3 باشد.

21- چنانچه قرار باشد بين حرفه‌هاي رقابتي زير يكي را انتخاب كنيد، كدام يك را انتخاب خواهيد كرد؟

الف) گلف حرفه‌اي

ب) فروش

پ) مشاوره پرسنلي

ت) تدريس

22- چنانچه مجبور شويد يك نفر شريك انتخاب كنيد، دوست خود را بر مي‌گزينيد يا فرد غريبه‌اي كه در زمينه كاري شما تخصص دارد؟

الف) دوست نزديك

ب) فرد غريبه متخصص

23- شما چه موقع از بودن با مردم خوشحال خواهيد بود؟

الف) زماني كه مي‌توانيد كار هدفمند انجام دهيد.

ب) زماني كه مي‌توانيد كار متفاوت و جديدي انجام دهيد.

پ) همه اوقات، حتي زماني كه كار برنامه‌ريزي شده‌اي نداريد.

24- در موقعيت‌هاي بازرگاني كه نياز به عمل وجود داشته باشد، كدام يك از افراد زير مفيد‌تر خواهند بود؟

الف) موافق

ب) موافق با يك سري شروط

پ) ناموافق

25- در يك بازي رقابتي، دل مشغولي شما:

الف) بهتر بازي كردن است.

ب) برد و باخت است.

پ) هر دو مورد بالاست.

ت) هيچ يك.


مجموع امتيازهايي را كه از 25 پرسش ارائه شده به دست آورده‌ايد.

اگر بين 230 تا 280 باشد، شما كارآفرين موفق (Successful Entrepreneur) هستيد.

اگر بين 195 تا 229 باشد، شما كارآفرين (Entrepreneur) هستيد.

اگر بين 180 تا 194 باشد، شما كارآفرين نهفته (Latent Entrepreneur) هستيد.

اگر بين 165 تا 179 باشد، شما كارآفرين بالقوه (Potential Entrepreneur) هستيد.

اگر بين 150 تا 164 باشد احتمال كارآفرين بودن شما ضعيف است (Borderline Entrepreneur)

و اگر زير 150 باشد درصد كارآفرين بودنتان صفر است (Hired Hand) به شمار مي‌آييد.


برچست ها :