با توجه به مصوبه هيات موسس  به اعضاي باشگاه كه واجد شرايط باشند وام پرداخت مي شود.(تلفن تماس : 7684128- 6221208)


جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد پس از دانلود فرم عضويت و تحويل آن به دفتر باشگاه اقدام لازم براي تكميل فرم وام را انجام دهيد.
آدرس باشگاه : بلوار سازمان آب - صادقي 10 پلاك 42 طبقه سوم - باشگاه كارآفريني نوآوران


برچست ها :