باشگاه كارآفريني خلق حماسه مردمي و انتخاب جناب آقاي دكتر روحاني

 راتبريك گفته ، اميد است با ايجاد فضاي كارآفريني فرصتهاي شغلي براي

       فارغ التحصيلان دانشگاهها فراهم شود.


برچست ها :