برای رسیدن به هدفی که برای خود تعیین کرده اید می توانید 

هر چه را که لازم است یاد بگیرید.


To achieve the goal that you have set for yourself
Whatever it is that you need to learn.

 

  • ذهن شما مثل ماهیچه عمل می کند. هر چه بیشتر آن را به کار گیرید قوی تر می شود.

 

  • هوش روش انجام کار است .اگر هوشیارانه عمل می کنید پس باهوش هستید، صرف نظر از اینکه ضریب هوشی تان چقدر است.

 

  • یکی از راه های پرورش اعتماد به نفس این است که حتی وقتی می توان محتاطانه عمل کرد،شجاعانه و با اعتماد به نفس عمل کنید.

 

  • انسان هایی که اعتماد به نفس دارند ابتدا فکر می کنند،تصمیم می گیرند و سپس عمل می کنند.در کار مصمم باشید.

 

  • در تمام مراحل زندگی مسئولیت کامل اعمالتان را بر عهده بگیرید. از اینکه دیگران را مقصر بدانید و بهانه تراشی کنید دست بردارید.

 

  • بپذیرید که هر جا که هستید و هر که هستید به این دلیل است که خودتان خواسته اید.اگر موقعیتتان را دوست ندارید، خودتان را تغییر دهید.

 

  • آنقدر تجسم کنید تا تحقق پیدا کند. طوری عمل کنید که گویی همان اعتماد به نفسی را که خواستارید دارا هستید و تا به واقعیت پیوستن آن، این تصویر ذهنی را حفظ کنید.

 

  • یک خوش بین تمام عیار باشید . در هر شرایطی به دنبال یافتن نقاط مثبت باشید.

 

  • در هر نا امیدی و شکستی به دنبال گرفتن درسی با ارزش باشید. و مطمئن باشید که همیشه آن را پیدا می کنید.


برچست ها :