چهارمين جلسه اتاق فكر با عنوان تعاون وجامعه چهارشنبه 7/3/93 ساعت 18 در محل سالن جلسات ساختمان شماره يك اداره كل تعاون و با حضور مدير كل تعاون برگزار مي شود .
مكان : بلوار شهيد صادقي نرسيده به ميدان فردوسي اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي ، طبقه سوم
 از كليه اعضاي محترم اتاق فكر دعوت مي شود در اين جلسه شركت نمايند.
ضمنا افرادي كه مايلند در اتاق فكر عضو شوند مي توانند با مسئول روابط عمومي آقاي پريدل ( تلفن 09156535595، 7684128)تماس حاصل نمايند.
   باشگاه كارآفريني


برچست ها :