آقاي رئيس جمهور:

اعضاي باشگاه كارآفريني نوآوران سرزمين خورشيد سال نو را به شما تبريك مي گويند و دغدغه هاي خود را در سال 1393 به صورت خلاصه بيان مي نماييم.
1- ايجاد فضاي كسب وكار براي فارغ التحصيلان دانشگاهها ، كسبه و صنعتگران
2- رونق بيشتر بازار 
3- ايجاد فرهنگ كارراه اندازي در ادارات دولتي
4- ايجاد بازارهاي جديد براي محصولات ايراني


مدير عامل باشگاه
عباس پاكدليان


برچست ها :