برگزاري همايش آشنايى دانشجويان با بخش تعاون و تسهيلات كار آفرينى(مشاوره كارآفريني و نحوه تشكيل تعاونى ) صبح امروز در سالن اجتماعات شهيد عباسپور دانشكده فنى مهندسى دانشگاهبرچست ها :