سخنرانان:
مهندس پاکدلیان - نقش کشت بدون خاک ( هیدروپونیک) در آینده
مهندس زهتابچیان - معرفی دستگاه تولید علوفه هیدروپونیک - سازه های گلخانه ای اسپانیا - سازه های گلخانه ای پرتابل در منزل
جهت شرکت در همایش کافی است عدد 120 را به سامانه 30007650001476 ارسال فرمایید


برچست ها :