ملاحظات

نام کار عملی

ردیف

2نمره

ساخت وبلاگ

1

 2نمره

بازارگردی

2

1نمره

جدول استرتژی سال 1394

3

2نمره

عکسهای     5S  

4

6نمره

تکمیل دفترچه راه اندازی کسب و کار

5


برچست ها :