كانون فارغ التحصيلان و دفتر ارتباط با صنعت وجامعه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي كند:

كارگاه آموزش ورمي كمپوست
تلفن پاسخگويي و ثبت نام 6221208-0511


برچست ها : ,